Okres realizacji: 2014 - 2015
Generalny Wykonawca: PORR Polska Infrastructure S.A.

POLMEX - BIURO

Ul. Grunwaldzka 17

33-330 Grybów

Biuro – administracja

535 863 222